رد کردن تا محتوای اصلی

سامانه ارتباط با ما

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > سامانه ارتباط با ما  

 

 انتخاب موضوع

انتخاب
Normal
درخواست و پرسشاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
Normal
انتقاداستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
Normal
شکایتاستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
Normal
تقدیر و تشکراستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
Normal
پیشنهاداستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).

 مشاهده پیشنهادات بر اساس موضوع

مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
انتصابپیشنهاد
جناب آقای دکتر رشیدی مهرآبادی
 بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی رابه سمت معاونت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعت آب وبرق صمیمانه تبریک گفته وامیدوارم ضمن توفیق خدمت درسایه خداوند متعال همیشه موفق وپیروز باشید.
تشکر و امیدوارم شما هم موفق باشید. با آرزوی موفقیت
ایجاد شده: 23/06/1389 17:07
انتصابپیشنهاد

جناب آقای دکتر رشیدی مهرآبادی
بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی رابه سمت معاونت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعت آب وبرق صمیمانه تبریک گفته وامیدوارم ضمن توفیق خدمت درسایه خداوند متعال همیشه موفق وپیروز باشید.

تشکر و امیدوارم شما هم موفق باشید. با آرزوی موفقیت
ایجاد شده: 20/03/1389 16:43