رد کردن تا محتوای اصلی

سامانه ارتباط با ما

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > سامانه ارتباط با ما  

Proposal: انتصاب

عنوان:

انتصاب

موضوع:

پیشنهاد

دانشکده‌ / معاونت-قدیمی:

دانشکده مهندسی آب; معاونت آموزش های تخصصی

متن ارسالی:

جناب آقای دکتر رشیدی مهرآبادی
بدینوسیله انتصاب شایسته جنابعالی رابه سمت معاونت آموزش های تخصصی دانشگاه صنعت آب وبرق صمیمانه تبریک گفته وامیدوارم ضمن توفیق خدمت درسایه خداوند متعال همیشه موفق وپیروز باشید.

پاسخ:

تشکر و امیدوارم شما هم موفق باشید. با آرزوی موفقیت

امضاء:

دکتر رشیدی مهرآبادی