رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده‌ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها  

 

واحد‌های تخصصي دانشكده

 واحد هاي تخصصي

ویرایش
 اصلاح و توسعه تاسيسات آب و فاضلاب
بدليانس قلي كندي، گاگيك گروه آب و فاضلاب
 تأسيسات آب و فاضلاب
فاضلي، مجتبيگروه آب و فاضلاب
 تأسيسات مكانيكي صنعت آب و فاضلاب
بدليانس قلي كندي، گاگيك گروه آب و فاضلاب
 تكنولوژي‌هاي پيشرفته در مهندسي آب‌ و فاضلاب
مطيعي، همايونگروه آب و فاضلاب
 زمين شناسي و آب‌هاي زيرزميني
گروه منابع آب
 ژئوتكنيك و بناهاي زيرزميني
قربان بيگي، سعيدگروه سازه و ژئوتکنیک
 سازه‌هاي هيدروليكي
عطاري، جلالگروه منابع آب
 سدهاي خاكي و بتني
محبوبی اردکانی، احمدرضاگروه سازه و ژئوتکنیک
 سنجش از راه دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي
رضوي، احمد گروه منابع آب
 شبكه‌هاي آبرساني و فاضلاب شهري
نظام آبادي، علي اكبر گروه آب و فاضلاب
 كنترل كيفي و آزمايشگاه‌هاي آب و فاضلاب
رشيدي مهرآبادي، عبدالله گروه آب و فاضلاب
 مديريت تحقيقات
خرازي فرد، محمد حسينگروه سازه و ژئوتکنیک
 مستند سازي فني
حسني، نعمتگروه سازه و ژئوتکنیک
 منابع آب
موسوي ندوشني، سيد سعيد گروه منابع آب
 مهندسي رودخانه و سواحل
مجدزاده طباطبايي، محمد رضا گروه منابع آب
 مهندسي زلزله و شريان‌هاي حياتي
حسني، نعمتگروه سازه و ژئوتکنیک
 مواد، مصالح و بتن
حاجي‌ستوده، محمدگروه سازه و ژئوتکنیک