رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده‌ها

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها  

 

 

آزمايشگاه ها و كارگاه ها

کارگاه خطوط انتقال
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
گروه قدرت

» آشنایی بیشتر...

 لیست آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده ها

ویرایش
بسط/تجمیع نام دانشکده‎(6)
 juytiuy
1,390
 تست
1,390
 کارگاه تأسیسات
1,390
گروه سیالات و ماشین های دوار
 کارگاه لوله کشی و تأسیسات
1,390
 کارگاه لوله کشی و تأسیسات
1,390
 کارگاه مدلسازی و ریخته گری
1,390
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی آب و محیط زیست ‎(17)
 ادوات هيدرومتري و هواشناسيعيدي، هوشنگ
1,391
گروه منابع آب
 بتن و مصالح ساختمانوزين رام، فرشاد
1,367
گروه سازه و ژئوتکنیک
 پژوهشی آب و فاضلابشاكري فرد، پروين
1,383
گروه آب و فاضلاب
 تجهيزات آب و فاضلابنظام آبادي، علي اكبر
1,391
گروه آب و فاضلاب
 توربين و ماشين‌هاي آبيبهشتی، سیدسعید
1,368
گروه منابع آب
 رسوبعيدي، هوشنگ
1,391
گروه منابع آب
 زمين شناسي و ژئومورفولوژيخورسندي آقايي، احمد
1,391
گروه منابع آب
 ژئوفيزيكخورسندي آقايي، احمد
1,391
گروه منابع آب
 سيالات و هيدروليكبهشتی، سیدسعید
1,371
گروه منابع آب
 شيمي آب و فاضلابميرابي، مريم
1,372
گروه آب و فاضلاب
 فرآيندهاي واحد تصفيهسلماني، نادر
1,381
گروه آب و فاضلاب
 لوله كشي و تأسيسات شبكهجليلي قاضي زاده، محمد رضا
1,391
گروه آب و فاضلاب
 مكانيك خاكحاجي‌ستوده، محمد
1,370
گروه سازه و ژئوتکنیک
 مكانيك سنگحاجي‌ستوده، محمد
1,370
گروه سازه و ژئوتکنیک
 منابع آببخشي، يوسفعلي
1,369
گروه منابع آب
 ميكروبيولوژي آب و فاضلابشاكري فرد، پروين
1,372
گروه آب و فاضلاب
 نقشه برداري و فتوژئولوژي
1,391
گروه سازه و ژئوتکنیک
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ‎(38)
  کارگاه تابلو وتاسیسات
گروه قدرت
 آزمايشگاه PLCافضلیان، علی اکبر
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه الكترونيكفردی، رسول
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه الكترونيك قدرتفردی، رسول
گروه قدرت
 آزمایشگاه اندازه‌گيري الكتريكيسلیمانی اقدم ، حسن
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه اندازه‌گيري غير الكتريكينجیمی، ابراهیم
گروه قدرت
 آزمایشگاه رباتيكجعفری، ابوالفضل
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه رله و حفاظتحق جو، فرهاد
گروه قدرت
 آزمایشگاه سيستم‌هاي قدرتعاملی، محمدتقی
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه سیستم قدرت
1,390
 آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتریمهدیانی، حمید رضا
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه فشار قوي (عايق)رضایی، احمد
گروه قدرت
 آزمایشگاه فشار قوی
1,390
 آزمایشگاه فشارقوي پيشرفتهرضایی، احمد
گروه قدرت
 آزمایشگاه كنترل خطيفرخیان، سعید
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه كنترل ديجيتالرمضانی، محمدحسین
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه كنترل صنعتيجعفری، ابوالفضل
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه ماشين‌هاي الكتريكي 2ترکمن، حسین
1,346
گروه قدرت
 آزمایشگاه ماشين‌هاي الکتریکی 1ترکمن، حسین
1,346
گروه قدرت
 آزمایشگاه ماشين‌هاي مخصوصنقاشان، محمد رضا
گروه قدرت
 آزمایشگاه مدار منطقيعسگری حداد، شفیق
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه مدارهاي الكتريكيتوفیق سعادتی، یعقوب
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه معماري كامپيوترمهدیانی، حمید رضا
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه مهندسي نرم‌افزارمیرزایی دم آبی، اسماعیل
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه ميكرو كنترلرغرویان، داود
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه ميكروپروسسورعسگری حداد، شفیق
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 کارگاه اجزای پست
گروه قدرت
 کارگاه اجزای کنترل صنعتی
گروه قدرت
 کارگاه تخصصی ترانس
گروه قدرت
 کارگاه توزیع زمینی
گروه قدرت
 کارگاه توزیع هوایی
گروه قدرت
 کارگاه خط گرم
گروه قدرت
 کارگاه خطوط انتقال
گروه قدرت
 کارگاه سیم پیچی ماشین های الکتریکی
گروه قدرت
 کارگاه عمومی برق
گروه قدرت
 کارگاه عیب یابی کابل
گروه قدرت
 کارگاه مدار چاپی
گروه کنترل و ابزار دقیق
 کارگاه مدار فرمان
گروه قدرت
بسط/تجمیع نام دانشکدهدانشکده مهندسی مکانیک و انرژی ‎(22)
 آزمایشگاه ارتعاشات و بالانسينگتقی زاده ، مصطفی
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه انتقال حرارت و مبدل‌هاي حرارتيموسی میالی، محمد جواد
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه ترموديناميكصادقيان، مسعود
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه تست‌هاي غير مخربنیکجو، عبدالحسین
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه خوردگيرحمانی، خسرو
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه روباتیکتقی زاده ، مصطفی
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه سوخت و روغنموسوی، سید احمد
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه شيمي عمومیموسوی، سید احمد
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه متالورژيموسوی ترشیزی، سید ابراهیم
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه مقاومت مصالحسدیفی، مجید
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه مكانيك سيالات و پمپ‌هانجفی، امیر فرهاد
گروه سیالات و ماشین های دوار
 آزمایشگاه نيروگاه بخارروشندل، خسرو
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه هيدروليك- پنيوماتيكیزدی زاده، علی رضا
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 كارگاه اجزاي نيروگاه
گروه سیالات و ماشین های دوار
 کارگاه جوشکاری تخصصی
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه جوشکاری عمومی
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه دیزل
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه لوله کشی و تأسیسات
 کارگاه ماشین ابزار 1و2
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه ماشین ابزار سنگین (تراشکاری)
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه مدلسازی و ریخته گری
 کارگاه نجاری و چوب
بسط/تجمیع نام دانشکدهمرکز علوم پایه و زبان های خارجی ‎(4)
 آزمایشگاه زبانعظیمی، هادی
گروه زبان
 آزمایشگاه فيزيك الكتريسيته و مغناطيس
گروه علوم پایه
 آزمایشگاه فيزيك حرارت
گروه علوم پایه
 آزمایشگاه فيزيك عمومي
گروه علوم پایه