رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز علوم پایه و زبان های خارجی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > مرکز علوم پایه و زبان های خارجی  

خانه 

ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > مرکز علوم پایه و زبان های خارجی
 
"مرکز علوم پایه و زبان‌های خارجی " با در اختیار داشتن "x واحد آزمایشگاهی"، "y واحد کارگاه تخصصی" و همچنین "z واحد ثبت شده تخصصی" و با توجه به حضور فعال "m عضو هیأت و تکنسینهای مجرب در بخشهای آزمایشگاهی و کار گاهی"، توانائی قابل توجهی در انجام پروژه های مختلف اعم از "پژوهشی و خدمات فنی و مهندسی"  دارد. دامنۀ فعالیّت این گروه با توجه به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود می تواند در بر گیرندۀ موضوعات متنوع دیگر، مرتبط با تخصص اعصای هبأت علمی آن باشد. ... ادامه
 

 تازه ها

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
مواردی برای نمایش در این نما از "" وجود ندارند.Newsبرای ایجاد یک مورد جدید، بر روی «مورد جدید» در زیر کلیک نمایید.