رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز علوم پایه و زبان های خارجی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > مرکز علوم پایه و زبان های خارجی > ریاست كنوني و پیشین  

 
سرپرست مرکز علوم پایه و زبان های خارجی
منصوری، شهرام


mansoury_g@pwut.ac.ir

» جزييات بيشتر. . .

 مديران پيشين

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 رییس مرکز آموزش علوم پایه و زبان های خارجیروانبخش، حمید03/04/138001/05/1390ravanbakhsh@pwut.ac.ir
 رییس گروه علوم پایهروانبخش، حمید17/02/138006/06/1390ravanbakhsh@pwut.ac.ir