رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز علوم پایه و زبان های خارجی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > مرکز علوم پایه و زبان های خارجی > آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها  

 

 

آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده

آزمایشگاه زبان
عظیمی، هادی

» بیش آشنایی..

 آزمایشگاه ها و کارگاه ها

ویرایش
بسط/تجمیع نوع مکان : آزمایشگاه ‎(4)
 آزمایشگاه زبانعظیمی، هادی
گروه زبان
 آزمایشگاه فيزيك الكتريسيته و مغناطيس
گروه علوم پایه
 آزمایشگاه فيزيك حرارت
گروه علوم پایه
 آزمایشگاه فيزيك عمومي
گروه علوم پایه