رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز علوم پایه و زبان های خارجی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > مرکز علوم پایه و زبان های خارجی > كاركنان  

 

 

معرفی کارکنان مرکز

 

ابوالقاسم پور، محسن

» بیش آشنایی...

 کارکنان دانشكده

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع نام گروه‏(2)
 Attachmentآقایمحسنابوالقاسم پورabolghasem@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایعلیرضاعموئی