رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز علوم پایه و زبان های خارجی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > مرکز علوم پایه و زبان های خارجی > ارتباط با ما  

 

مرکز علوم پایه و زبان های خارجی

            آدرس: تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
   تلفن:  73931 (21 98+) ، 9 - 77312780 (21 98+)
              نمابر:  77310425 (21 98+)
               کد پستی:  1719 - 16765
 

پرسش، و پیام خود را از طريق بخش ارتباط با ما ، براي ما ارسال كرده تا در اولين فرصت به آن رسيدگي شود .