رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز علوم پایه و زبان های خارجی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > مرکز علوم پایه و زبان های خارجی > فعالیت‌های آموزشي كوتاه مدت  

 
معرفی فعالیت‌های آموزشي كوتاه مدت دانشكده 

 دوره هاي تخصصي و كوتاه مدت

ویرایش
 آزمایشات N.P.T در سازه های بتنی
30
8
22