رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی برق

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق  

 

آزمايشگاه ها و كارگاه های دانشکده 

کارگاه مدار فرمان
گروه قدرت

» آشنایی بیشتر...

 آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده

ویرایش
بسط/تجمیع نوع مکان : آزمایشگاه ‎(25)
 آزمايشگاه PLCافضلیان، علی اکبر
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه الكترونيكفردی، رسول
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه الكترونيك قدرتفردی، رسول
گروه قدرت
 آزمایشگاه اندازه‌گيري الكتريكيسلیمانی اقدم ، حسن
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه اندازه‌گيري غير الكتريكينجیمی، ابراهیم
گروه قدرت
 آزمایشگاه رباتيكجعفری، ابوالفضل
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه رله و حفاظتحق جو، فرهاد
گروه قدرت
 آزمایشگاه سيستم‌هاي قدرتعاملی، محمدتقی
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه سیستم قدرت
1,390
 آزمایشگاه شبکه‌های کامپیوتریمهدیانی، حمید رضا
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه فشار قوي (عايق)رضایی، احمد
گروه قدرت
 آزمایشگاه فشار قوی
1,390
 آزمایشگاه فشارقوي پيشرفتهرضایی، احمد
گروه قدرت
 آزمایشگاه كنترل خطيفرخیان، سعید
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه كنترل ديجيتالرمضانی، محمدحسین
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه كنترل صنعتيجعفری، ابوالفضل
گروه کنترل و ابزار دقیق
 آزمایشگاه ماشين‌هاي الكتريكي 2ترکمن، حسین
1,346
گروه قدرت
 آزمایشگاه ماشين‌هاي الکتریکی 1ترکمن، حسین
1,346
گروه قدرت
 آزمایشگاه ماشين‌هاي مخصوصنقاشان، محمد رضا
گروه قدرت
 آزمایشگاه مدار منطقيعسگری حداد، شفیق
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه مدارهاي الكتريكيتوفیق سعادتی، یعقوب
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه معماري كامپيوترمهدیانی، حمید رضا
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه مهندسي نرم‌افزارمیرزایی دم آبی، اسماعیل
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه ميكرو كنترلرغرویان، داود
گروه کامپیوتر و الکترونیک
 آزمایشگاه ميكروپروسسورعسگری حداد، شفیق
گروه کامپیوتر و الکترونیک
بسط/تجمیع نوع مکان : کارگاه ‎(13)
  کارگاه تابلو وتاسیسات
گروه قدرت
 کارگاه اجزای پست
گروه قدرت
 کارگاه اجزای کنترل صنعتی
گروه قدرت
 کارگاه تخصصی ترانس
گروه قدرت
 کارگاه توزیع زمینی
گروه قدرت
 کارگاه توزیع هوایی
گروه قدرت
 کارگاه خط گرم
گروه قدرت
 کارگاه خطوط انتقال
گروه قدرت
 کارگاه سیم پیچی ماشین های الکتریکی
گروه قدرت
 کارگاه عمومی برق
گروه قدرت
 کارگاه عیب یابی کابل
گروه قدرت
 کارگاه مدار چاپی
گروه کنترل و ابزار دقیق
 کارگاه مدار فرمان
گروه قدرت