رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی برق

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق  

 

 

صفحه اختراعات ثبت شده

 لیست اختراعات

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
مخترع
 دستگاه اندازه گيري چگالي شار و مشخصات مغناطيسي ورق هسته30/04/1388
 دستگاه اندازه گیری چگالی شار و مشخصات مغناطیسی ورق هستهگروه کامپیوتر و الکترونیک
 سامانه هوشمند شبکه تشخیص و هشدار زلزله با استفاده از روش ابداعی WWQM سنجش از راه دور ویژه ثبت و پردازش و تحلیل تغییرات ژئوفیزیک /شیمی آب چاه های پیزو متریک قبل از وقوع زلزلهگروه کامپیوتر و الکترونیک
 كليد قدرت با عايق جامد05/12/1388گروه قدرت
 هشدار دهنده قطع اتصال زمين نقطه خنثاي ترانسفورماتور05/12/1388
 هشدار دهنده قطع اتصال زمین نقطه خنثای ترانسفورماتورگروه کامپیوتر و الکترونیک
 کلید قدرت با عایق جامدگروه کامپیوتر و الکترونیک