رد کردن تا محتوای اصلی

گروه الکترونیک

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه الکترونیک  

 
واحد‌های تخصصي گروه

 لیست واحد هاي تخصصي

ویرایش
 فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
نسرین پور، عباس
 مدیریت فناوري اطلاعات (ITM)hhyeganeh@gmail.com
1,384
هاشمی یگانه ، حسن