رد کردن تا محتوای اصلی

گروه الکترونیک

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه الکترونیک  

 
پژوهشگران برگزيده

 پژوهشگران برگزيده

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
تصویرفیلتر
 دكتر حسين تركمنماشينهاي الكتريكي و درايو- الكترونيك قدرت- انرژيهاي نو-خودروهاي برقي و هيبريدي-تستهاي عايقي-شبكه‌هاي هوشمندبرتر
1,393
Torkaman@pwut.ac.ir
 دکتر علیرضا یزدی زادهشناسائي سيستمهاي غيرخطي صنعتي، كنترل تطبيقي، كاربرد شبكه هاي عصبي، بهينه سازي مصرف انرژي در سيستمهاي صنعتي، مدلسازي و كنترل سيستمهاي توليد انرژيهاي تجديدپذير (آبي، بادي، پيل سوختي)، توليد پراكنده و توليد همزمان برق و حرارتاول
alireza@pwut.ac.ir
 دکتر مجتبی خدر زادهحفاظت و كنترل سيستمهاي قدرت، مطالعات ديناميكي و حالات گذرا در سيستمهاي قدرت،كاربرد فن آوريهاي پيشرفته در سيستمهاي قدرت، كاربرد هوش مصنوعي در سيستمهاي قدرت ، كاربرد ادوات FACTS در سيستمهاي قدرت، ريز شبكه ها و شبكه هاي هوشمند برتر
KhederZadeh@pwut.ac.ir
 دکتر مجتبی خدرزادهحفاظت و كنترل سيستمهاي قدرت، مطالعات ديناميكي و حالات گذرا در سيستمهاي قدرت،كاربرد فن آوريهاي پيشرفته در سيستمهاي قدرت، كاربرد هوش مصنوعي در سيستمهاي قدرت ، كاربرد ادوات FACTS در سيستمهاي قدرت، ريز شبكه ها و شبكه هاي هوشمند اول
KhederZadeh@pwut.ac.ir
 دکتر محمد رضا آقا محمدیشناسائي، كنترل و بهبود پايداري و امنيت ديناميكي سيستمهاي قدرت،شناسائي، كنترل و بهبود پايداري ولتاژ در سيستمهاي قدرت، رو شهاي جلوگيري و كنترل پديده هاي خاموشي در سيستمهاي قدرت،كاربرد شبكه هاي عصبي و هوشمند در سيستمهاي قدرتممتاز
AghaMohammadi@pwut.ac.ir
 دکتر محمد رضا مشکوه الدینیاول