رد کردن تا محتوای اصلی

گروه کامپیوتر و الکترونیک

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر > گروه کامپیوتر و الکترونیک  

 
مهدیانی، حمید رضا
مدیر گروه کامپیوتر و الکترونیک

» آشنایی بيشتر. . .

 مديران پيشين