رد کردن تا محتوای اصلی

گروه الکترونیک

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه الکترونیک  

 

 

 اختراعات ثبت شده گروه

 اختراعات

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
مخترع
 دستگاه اندازه گیری چگالی شار و مشخصات مغناطیسی ورق هسته
 سامانه هوشمند شبکه تشخیص و هشدار زلزله با استفاده از روش ابداعی WWQM سنجش از راه دور ویژه ثبت و پردازش و تحلیل تغییرات ژئوفیزیک /شیمی آب چاه های پیزو متریک قبل از وقوع زلزله
 هشدار دهنده قطع اتصال زمین نقطه خنثای ترانسفورماتور
 کلید قدرت با عایق جامد