رد کردن تا محتوای اصلی

گروه الکترونیک

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه الکترونیک  

 

 

اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر-الکترونیک

رئوفی، اکبر
مربی آموزشیار

» بیش آشنایی...

 اساتید گروه

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentهادیاشعریونasharioun@pwut.ac.irمربی
 Attachmentیعقوب علیحیدریانHeydarian@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentاکبررئوفیraofee@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentحسنسلیمانی اقدم soleymani@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentهادیطباطبایی ملاذیtabatabaee@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentامیدظهوریانomid_zohourian@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentشفیقعسگری حدادasgari@pwut.ac.irمربی
 Attachmentداودغرویانgharavian@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentحمید رضامهدیانیmahdiani@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentاسماعیلمیرزایی دم آبیMir2004@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentمحمد جعفرکاویانی kaviani@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس