رد کردن تا محتوای اصلی

گروه کامپیوتر و الکترونیک

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر > گروه کامپیوتر و الکترونیک  

 

 

کارکنان گروه  

ظهوریان، امید

» بیش آشنایی...

 کارکنان گروه

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentآقایداودرحیمی نیا
 Attachmentآقایحسنسلیمانی اقدم soleymani@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایامیدظهوریانomid_zohourian@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایرسولفردی
 Attachmentآقایعباسنسرین پورnasrinpour@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایمحمد جعفرکاویانی kaviani@pwut.ac.ir