رد کردن تا محتوای اصلی

گروه قدرت

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه قدرت  

 
واحد‌های تخصصي گروه

 لیست واحد هاي تخصصي

ویرایش
 الكترونيك قدرت و محركه‌هاي الكتريكي سرعت متغير