رد کردن تا محتوای اصلی

گروه قدرت

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه قدرت  

 
آقا محمدی، محمد رضا
رییس گروه قدرت

» آشنایی بيشتر. . .

 مديران پيشين

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 رییس گروه قدرتشفیعی، محمدآقا19/10/138813/01/1391shafiyi@pwut.ac.ir
 مدیر گروه قدرتسالم نیا، احمد25/06/138122/01/1381salemnia@pwut.ac.ir