رد کردن تا محتوای اصلی

گروه قدرت

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر > گروه قدرت  

 

 

آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه مهندسی برق-قدرت

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کارگاه تابلو وتاسیسات

» بیش آشنایی...

 آزمايشگاه ها و كارگاه ها

ویرایش
بسط/تجمیع نوع مکان : آزمایشگاه ‎(8)
 آزمایشگاه الكترونيك قدرت
فردی، رسول
 آزمایشگاه اندازه‌گيري غير الكتريكي
نجیمی، ابراهیم
 آزمایشگاه رله و حفاظت
حق جو، فرهاد
 آزمایشگاه فشار قوي (عايق)
رضایی، احمد
 آزمایشگاه فشارقوي پيشرفته
رضایی، احمد
 آزمایشگاه ماشين‌هاي الكتريكي 2
1,346
ترکمن، حسین
 آزمایشگاه ماشين‌هاي الکتریکی 1
1,346
ترکمن، حسین
 آزمایشگاه ماشين‌هاي مخصوص
نقاشان، محمد رضا
بسط/تجمیع نوع مکان : کارگاه ‎(12)
  کارگاه تابلو وتاسیسات
 کارگاه اجزای پست
 کارگاه اجزای کنترل صنعتی
 کارگاه تخصصی ترانس
 کارگاه توزیع زمینی
 کارگاه توزیع هوایی
 کارگاه خط گرم
 کارگاه خطوط انتقال
 کارگاه سیم پیچی ماشین های الکتریکی
 کارگاه عمومی برق
 کارگاه عیب یابی کابل
 کارگاه مدار فرمان