رد کردن تا محتوای اصلی

گروه قدرت

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه قدرت  

 
 
 فعالیت‌های آموزشي كوتاه مدت گروه 
 

  آموزش هاي تخصصي دانشكده، يكي از بخش هاي عمده فعاليت هاي آموزشي در سطوح كارشناسي و بالاتر، در قالب دوره هاي اختصاصي و درخواستي وزارت نيرو و ساير صنايع از قبيل: پتروشيمي، نفت و گاز، كشتي راني، صنايع و معادن و... و در بعضي از موارد، خارج از كشور را تشكيل مي دهد. اين آموزش ها توسط اعضاي هيات علمي و كادر آموزشي و با همكاري اساتيد خبره صنعت اجرا گرديده و در هر سال تقريبا شامل 100 دوره آموزشي مي باشند.

  عناوين برخي از دوره هاي تخصصي كوتاه مدت عبارتند از:

  • حفاظت پيشرفته خطوط انتقال نيرو
  • ادوات FACTS و كاربرد آنها
  • هارمونيك ها در شبكه هاي توزيع
  • عيب يابي كابل هاي فشارقوي 20kv
  • كنترل توان راكتيو و ولتاژ در سيستم هاي قدرت
  • رفتار ترانسفورماتورهاي اندازه گيري و حفاظت
  • مدلسازي ضريب تلفات شبكه هاي توزيع و روش هاي كاهش تلفات
  • استانداردهاي كيفيت توان

 

 دوره هاي تخصصي و كوتاه مدت