رد کردن تا محتوای اصلی

گروه قدرت

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه قدرت  

 
فعالیت‌های بلند مدت آموزشی کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه

 دوره هاي بلند مدت گروه

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع مقطع : دوره دکترا ‎(1)
 مهندسي برق-قدرت
0
بسط/تجمیع مقطع : دوره کارشناسی ‎(1)
 دوره کارشناسی مهندسی علمی کاربردی برق - شبکه‌های انتقال و توزیع
140
بسط/تجمیع مقطع : دوره کارشناسی ارشد ‎(5)
 مهندسي برق - قدرت - الكترونيك قدرت و ماشين‌هاي الكتريكي
0
 مهندسي برق - قدرت - حفاظت شبكه
0
 مهندسي برق - قدرت - مديريت و كنترل شبكه‌هاي قدرت
0
 مهندسی برق - قدرت
0
 مهندسی برق - قدرت گرایش تجدید ساختار
0