رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد  

 
پروژه ها و تحقیقات دانشكده

 پروژه ها و تحقيقات به تفكيك وضعيت اجرايي

ویرایش
پژوهشگر
بسط/تجمیع وضعیت پروژهجاری ‎(2)
 تاثير آزادسازي قيمت برق بر ميزان مصرف برق شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(مپنا)
 تدوين و تحليل شرح مشاغل و دوره‌هاي آموزشي صنعت برقشرکت توانیر