رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد  

 
رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد
حقانی، محمود

 

haghani@pwut.ac.ir

» جزييات بيشتر. . .

 مديران پيشين

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 دکتر سید رضا نظری هاشمیرییس دانشکده مدیریت و اقتصادنظری هاشمی، سید رضا01/01/138201/01/1384nazarihashemi@pwut.ac.ir
 دکتر محمود حقانیرییس دانشکده مدیریت و اقتصادحقانی، محمود01/01/137001/01/1382haghani@pwut.ac.ir