رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد  

 

 

صفحه اختراعات ثبت شده

 لیست اختراعات

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
مخترع
 ابداع سامانه جهت افزایش بهرهوری تولید برق نیروگاه های خورشیدی (مبتنی بر فتوولتائیک solar cell panel ) توسط نور گردی هوشمند بوسیله طراحی روبات فوتوبات (PHOTOBAT)ردیاب خورشید/توان به روش MPPT04/02/1390