رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مدیریت و اقتصاد

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد  

 

 

سمینارها و همایش های دانشكده

 

 همایش ها و نشست های علمی

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع وضعیت برگزاریبرگزار شده ‏(1)
 و آگاهی رسانی حفاظت از کیفیت منابع آب و برگزاری کارگاههای آموزشی با محوریت پاک 01/08/1390