رد کردن تا محتوای اصلی

گروه حسابداری صنعتي

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد > گروه حسابداری صنعتي  

 
 
 پروژه‌ها و تحقیقات
 

 لیست پروژه ها و تحقيقات

ویرایش
پژوهشگر
بسط/تجمیع وضعیت پروژهجاری ‎(1)
 تدوین و تحلیل شرح مشاغل و دوره های آموزشی صنعت برقشرکت توانیر