رد کردن تا محتوای اصلی

گروه اقتصاد و بهره‌وری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد > گروه اقتصاد و بهره‌وری  

Default 

 

بهره وری یکی از مفاهیم مهم در کشور به شمار می آید که چگونگی استفاده از عوامل تولید را در تولید محصول نشان می دهد. ارتقاء بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه مانند کاهش تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و توان رقابت سیاسی تاثیرات وسیعی دارد. در حال حاضر تقریبا تمامی کشورهای توسعه یافته و بسیاری از کشورهای در حال توسعه موفق، سرمایه گذاری های زیادی در جهت ارتقاء بهره وری در سطح ملی، منطقه ای، بخشی، موسسات، سازمانها و حتی افراد انجام داده و رشد و توسعه روز افزون خود را مدیون توجه و نگرش صحیح به این مساله می دانند. لذا با توجه به اهمیت بهره وری در برنامه های اقتصادی( عمرانی و توسعه ای قبل و بعد از انقلاب)، قوانین بودجه سنواتی و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران در این راستا گروه اقتصاد و بهره وری می تواند در تحق این هدف از لحاظ نظری و عملی کمک به سزایی نماید.

برنامه آموزشی گروه اقتصاد و بهره وری مبتنی بر برنامه های آموزشی در نظام آموزش عالی کشور است که با گرایش ها و رشته های متعدد و با هدف تربیت متخصصان اقتصادی ملهم از جهان بینی دین مبین اسلام قادر به ارائه خدمات کارشناسی به جامعه باشند و بتوانند در سایه اندوخته های علمی خود مسائل و مشکلات اقتصادی بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی را حل نمایند، تاسیس شده است.