رد کردن تا محتوای اصلی

گروه اقتصاد و بهره‌وری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد > گروه اقتصاد و بهره‌وری  

 

اعضای هیات علمی گروه

 

حیدری، غلام رضا
استادیار

» بیش آشنایی...

 اساتید گروه

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 محمد خارستانیAttachmentمحمدخارستانیkharestani_mkh@yahoo.comمربی آموزشیار
 دکتر احمد صادقیAttachmentاحمدصادقیasadeghi@pwut.ac.irدارای مجوز تدریس
 Attachmentحسینصادقی سقدلSadeghih@modares.ac.irاستادیار
 دکتر رضا محسنیAttachmentرضامحسنیMohseni_re@yahoo.com, Mohseni_re@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentامیر حسینمزینیmozayani@modares.ac.irاستادیار