رد کردن تا محتوای اصلی

گروه اقتصاد و بهره‌وری

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد > گروه اقتصاد و بهره‌وری  

 

 

 

کارکنان گروه  

 

طبرزدی، زین العابدین

» بیش آشنایی...

زین العابدین طبرزدی

 کارکنان گروه