رد کردن تا محتوای اصلی

گروه مدیریت و منابع انسانی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد > گروه مدیریت و منابع انسانی  

خانه 

ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد > گروه مدیریت و منابع انسانی
 

مدیریت منابع به برنامه ریزی، تامین، آموزش و توسعه نیروی انسانی و مدیریت پژوهش های منابع انسانی به منظور پشتیبانی از ارکان مدیریت منابع انسانی بخش انرژی به ویژه صنعت آب و برق در چارچوب و افق چشم انداز 20 ساله کشور، برنامه های 5 ساله توسعه ملی، اصل 44 قانون اساسی، مقررات اداری و استخدامی صنعت آب و برق و ... با هدف نیل و حفظ برتری استراتژیک نسبت به شرکت های ملی و بین المللی در حوزه منابع انسانی می پردازد. در این راستا گروه مدیریت و منابع انسانی جهت تحقق این اهداف می تواند از لحاظ نظری و عملی کمک به سزایی نماید.

برنامه آموزشی گروه مدیریت و منابع انسانی مبتنی بر برنامه های آموزشی در نظام آموزش عالی کشور است که با گرایش ها و رشته های متعدد و با هدف تربیت متخصصان اقتصادی ملهم از جهان بینی دین مبین اسلام قادر به ارائه خدمات کارشناسی به جامعه باشند و بتوانند در سایه اندوخته های علمی خود مسائل و مشکلات اقتصادی بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی را حل نمایند، تاسیس شده است.