رد کردن تا محتوای اصلی

گروه مدیریت و منابع انسانی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مدیریت و اقتصاد > گروه مدیریت و منابع انسانی  

 

 

اعضای هیات علمی

 

خدابخشی، محمد
استادیار

» بیش آشنایی...

دکتر محمد خدابخشی

 اساتید گروه

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 دکتر محمود حقانیAttachmentمحمودحقانیhaghani@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentغلام رضاحیدریاستادیار
 دکتر محمد خدابخشیAttachmentمحمدخدابخشیmohkhodabakhsh@yahoo.comاستادیار
 دکتر سید رضا نظری هاشمیAttachmentسید رضانظری هاشمیnazarihashemi@pwut.ac.irاستادیار