رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی  

 

 همه فایل های قابل دریافت از سایت

ویرایش
بسط/تجمیع دسته بندی : معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلی دانشکده مهندسی مکانيک و انرژی ‎(11)
بسط/تجمیع موضوع : دکتری ‎(1)
فرم اعلام آمادگی آزمون جامع.docxفرم اعلام آمادگی آزمون جامعفرم اعلام آمادگی آزمون جامع دکتریدکتری3237 KBآقاي محمد جواد محمودي 
بسط/تجمیع موضوع : کارشناسی ‎(4)
مشخصات کلی دروس رشته مهندسی مکانیک.docxمشخصات کلی دروس رشته مهندسی مکانیککارشناسی67 KBآقاي محمد جواد محمودي 
proposal_Bsc_New.docxproposal_Bsc_Newکارشناسی349 KBآقاي محمد جواد محمودي 
First page (Cover).docxFirst page (Cover)صفحه اول پروژه کارشناسیکارشناسی34 KBآقاي محمد جواد محمودي 
Internship forms.pdfInternship formsفرم های مربوط به دوره کارآموزیکارشناسی260 KBآقاي محمد جواد محمودي 
بسط/تجمیع موضوع : کارشناسی ارشد ‎(6)
proposal_Msc_rev1_New.docxproposal_Msc_rev1_Newکارشناسی ارشد356 KBآقاي محمد جواد محمودي 
Seminar_Msc_New1.docxSeminar_Msc_New1کارشناسی ارشد356 KBآقاي محمد جواد محمودي 
گزارش ماهيانه پيشرفت پایان نامه كارشناسي ارشد.docxگزارش ماهيانه پيشرفت پایان نامه كارشناسي ارشددانشجويان محترم کارشناسی ارشد، که پيشنهاد پايان نامه آنها تصويب شده است، در انتهای هر ماه فرم مربوط را تکميل کرده و به دفتر آموزش دانشکده تحويل فرمايند. کارشناسی ارشد27 KBآقاي محمد جواد محمودي 
اعلام کفایت.docxاعلام کفایتفرم اعلام کفايت تحقيق پايان نامه کارشناسی ارشدکارشناسی ارشد3234 KBآقاي محمد جواد محمودي 
فرم شماره3 تاييد عملكرد آموزشي.docxفرم شماره3 تاييد عملكرد آموزشيفرم تأیید عملکرد آموزشیکارشناسی ارشد354 KBآقاي محمد جواد محمودي 
فرم شماره 1معرفي دستيار آموزشي ارشد.docxفرم شماره 1معرفي دستيار آموزشي ارشدفرم معرفی دستیار آموزشی ارشدکارشناسی ارشد353 KBآقاي محمد جواد محمودي 
بسط/تجمیع دسته بندی : نشریه ‎(1)
بسط/تجمیع موضوع : همگانی ‎(1)
شماره نهم.pdfشماره نهمشماره نهم نشريه انرژیهمگانی5161 KBآقاي محمد جواد محمودي 
بسط/تجمیع دسته بندی : کتاب ‎(7)
بسط/تجمیع موضوع : درس محاسبات عددی پيشرفته ‎(1)
numerical_analysis_7th_edition_.pdfnumerical_analysis_7th_edition_کتاب درسی درس محاسبات عددی پيشرفته (دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی انرژی و مکانيک)درس محاسبات عددی پيشرفته26789 KBآقاي محمد جواد محمودي 
بسط/تجمیع موضوع : کتاب درسی درس دیناميک پيشرفته دوره کارشناسی ارشد ‎(3)
Advanced Dynamics.pdfAdvanced Dynamicsکتاب درسی درس دیناميک پيشرفته دوره کارشناسی ارشد کتاب درسی درس دیناميک پيشرفته دوره کارشناسی ارشد6882 KBآقاي محمد جواد محمودي 
Advanced Engineering Dynamics2.pdfAdvanced Engineering Dynamics2کتاب درسی درس دیناميک پيشرفته دوره کارشناسی ارشد کتاب درسی درس دیناميک پيشرفته دوره کارشناسی ارشد9936 KBآقاي محمد جواد محمودي 
Advanced Engineering Dynamics  1.pdfAdvanced Engineering Dynamics 1کتاب درسی درس دیناميک پيشرفته دوره کارشناسی ارشد کتاب درسی درس دیناميک پيشرفته دوره کارشناسی ارشد18223 KBآقاي محمد جواد محمودي 
بسط/تجمیع موضوع : کتاب درسی درس رياضيات پيشرفته دوره کارشناسی ارشد ‎(1)
Advance Mathematics.rarAdvance Mathematicsکتاب درسی درس رياضيات پيشرفته دوره کارشناسی ارشد بهمراه نرم افزار باز کردن فايلهاکتاب درسی درس رياضيات پيشرفته دوره کارشناسی ارشد6338 KBآقاي محمد جواد محمودي 
بسط/تجمیع موضوع : کتاب درسی درس مقاومت مصالح دوره کارشناسی ‎(1)
Mechanics of materials,  Ferdinand Beer  et al. — 6th ed (2012).pdfMechanics of materials, Ferdinand Beer et al. — 6th ed (2012)کتاب درسی درس مقاومت مصالح دوره کارشناسیکتاب درسی درس مقاومت مصالح دوره کارشناسی44786 KBآقاي محمد جواد محمودي 
بسط/تجمیع موضوع : کتاب درسی مکانيک محيط های پيوسته دوره کارشناسی ارشد ‎(1)
Introduction to continuum mechanics 4th ed_ lai_ rubin_ krempl_ elsevier_ 2010.pdfIntroduction to continuum mechanics 4th ed_ lai_ rubin_ krempl_ elsevier_ 2010کتاب درسی مکانيک محيط پيوسته 1 (دوره کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی انرژی و مکانيک)کتاب درسی مکانيک محيط های پيوسته دوره کارشناسی ارشد5113 KBآقاي محمد جواد محمودي