رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی  

 
فعالیت‌های بلند مدت آموزشی دانشكده مهندسی مکانیک و انرژی
 
 
 
 

اين دانشکده از سال 1362 نسبت به جذب دانشجو در رشته مهندسي كاربردي مکانيک در مقطع کارشناسي اقدام نمود كه اين رشته پس از بازنگريهاي صورت گرفته در سال 1370، به رشته مهندسي مكانيك نيروگاه تغيير نام يافت. همچنين نظر به اهداف و وظايف محوله، از سال 1381 رشته مديريت انرژي الکتريکي در مقطع کارشناسي ارشد در زير مجموعه‌ي مهندسي مکانيک-تبديل انرژي براي اولين بار در اين دانشگاه راه اندازي گرديد. با توسعه کمّي و کيفي دانشگاه و دانشکده، در سال 1384 نيز دو رشته‌ي کارشناسي ارشد مهندسي مکانيک با گرايشهاي تبديل انرژي و طراحي کاربردي به مجموعه دورههاي بلند مدّت دانشکده اضافه گرديد. در ادامه توسعه دانشکده و استفاده از پتانسيل­ها و قابليت­های دانشکده در سال 1390 دوره کارشناسی مهندسی مکانيک و دوره کارشناسی ارشد مهندسی ايمنی و بازرسی فنی، سيستم­های انرژی و انرژی­های تجديدپذير در اين دانشکده تأسيس گرديد.

از نکات بارز آموزشهاي بلند مدّت دانشکده‌ي مهندسي مكانيك و انرژي توجه ويژه به مباحث کاربردي، تشويق دانشجويان به انجام پروژههاي فارغالتحصيلي با محوريت موضوعات صنعتي و همچنين تهيه تمهيدات لازم براي ساخت در پروژههاي تحقيقاتي ميباشد. 

 

 دوره هاي بلند مدت

مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
ویرایش
بسط/تجمیع مقطع : دوره دکترا ‎(2)
 دكتري مهندسي مكانيك - تبديل انرژي
36
گروه انرژی
 دکتری مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
36
گروه طراحی، پایش و نگهداری
بسط/تجمیع مقطع : دوره کارشناسی ‎(2)
 دوره کارشناسی مهندسی علمی - کاربردی مکانیک - نیروگاه
128
 مهندسي مكانيك
133
بسط/تجمیع مقطع : دوره کارشناسی ارشد ‎(6)
 مهندسي انرژي‌هاي تجديدپذير
48
گروه انرژی
 مهندسي ايمني و بازرسي فني
33
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 مهندسي سيستم‌هاي انرژي
32
گروه انرژی
 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - طراحی کاربردی
32
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک -مدیریت انرژی الکتریکی
32
گروه نیروگاه های حرارتی
 کارشناسی ارشدمهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
32
گروه سیالات و ماشین های دوار