رد کردن تا محتوای اصلی

گروه سیستم های انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی > گروه سیستم های انرژی  

خانه 

 
"این گروه " دانشكده مهندسي مکانیک و انرژی با در اختیار داشتن "x واحد آزمایشگاهی"، "y واحد کارگاه تخصصی" و همچنین "z واحد ثبت شده تخصصی" و با توجه به حضور فعال "m عضو هیأت و تکنسینهای مجرب در بخشهای آزمایشگاهی و کار گاهی"، توانائی قابل توجهی در انجام پروژه های مختلف اعم از "پژوهشی و خدمات فنی و مهندسی"  دارد. دامنۀ فعالیّت این گروه با توجه به امکانات نرم افزاری و سخت افزاری موجود می تواند در بر گیرندۀ موضوعات متنوع دیگر، مرتبط با تخصص اعصای هبأت علمی آن باشد.
ذیلاً به فعالیّتهای پژوهشی، خدمات مهندسی و مشاورۀ صنعتی این گروه پرداخته می شود.
1-1پژوهش    
فعالیّتهای پژوهشی اين گروه را می توان در سه بخش پروژه های دانشجوئی اعم از کارشناسی و کارشناسی ارشد، پروژه های پژوهشی و تهیه و چاپ مستندات علمی مد نظر قرارداد.

 

اين صفحه توسط همکاران دانشکده در حال تكميل و به روزرساني مي باشد .