رد کردن تا محتوای اصلی

گروه سیستم های انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی > گروه سیستم های انرژی  

 
 
 پروژه‌ها و تحقیقات گروه 

 پروژه ها و تحقيقات گروه

ویرایش
پژوهشگر
بسط/تجمیع وضعیت پروژهپایان یافته ‎(1)
 امکان سنجی سیستم مهار و ذخیره انرژی آذرخش و تبدیل آن به برق ACوزارت نیرو