رد کردن تا محتوای اصلی

گروه سیستم های انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی > گروه سیستم های انرژی  

 

آزمایشگاه ها و کارگاه های گروه

 آزمايشگاه ها و كارگاه ها

ویرایش
بسط/تجمیع نوع مکان : آزمایشگاه ‎(5)
 آزمایشگاه انتقال حرارت و مبدل‌هاي حرارتي
موسی میالی، محمد جواد
 آزمایشگاه ترموديناميك
صادقيان، مسعود
 آزمایشگاه سوخت و روغن
موسوی، سید احمد
 آزمایشگاه شيمي عمومی
موسوی، سید احمد
 آزمایشگاه نيروگاه بخار
روشندل، خسرو