رد کردن تا محتوای اصلی

گروه سیستم های انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی > گروه سیستم های انرژی  

 

 

اعضای هیات علمی گروه

بیدی، مختار
استادیار

» بیش آشنایی...

 اساتید گروه

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentابوالفضلاحمدیاستادیار
 Attachmentجوادامینیانaminian@pwut.ac.ir استادیار
 Attachmentمختاربیدیmbidi@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentخسروروشندلroshandel@pwut.ac.irمربی
 Attachmentعلیزارعی تل آبادیalizarei@pwut.ac.irمربی آموزشیار
 Attachmentمسعودصادقيانsadeghian@pwut.ac.irمربی
 Attachmentسید احمدموسویseyyedahmadmousavi@yahoo.comمربی آموزشیار
 Attachmentمحمد جوادموسی میالیjavadmusakalf@yahoo.co.ukمربی
 Attachmentسید جوادمیر رضایی رودکیj.roudaki@pwut.ac.irاستادیار