رد کردن تا محتوای اصلی

گروه سیستم های انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی > گروه سیستم های انرژی  

 

 

 

کارکنان گروه  

سمیعی، رضی ا...

» بیش آشنایی...

 کارکنان گروه

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentسرکار خانملیلاسبزه پرورlsabzehparvar@pwut.ac.ir
 Attachmentآقایرضی ا...سمیعی
 Attachmentآقایمرتضیشیاسی