رد کردن تا محتوای اصلی

گروه سیستم های انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی > گروه سیستم های انرژی  

 
 
 فعالیت‌های آموزشي كوتاه مدت گروه 

 دوره هاي تخصصي و كوتاه مدت

ویرایش
 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات
30
12
18