رد کردن تا محتوای اصلی

گروه انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی > گروه انرژی  

 

اعضای هیات علمی گروه

حقیقی خوشخو، رامین
استادیار

» بیش آشنایی...

 اساتید گروه

ویرایشتصویرفیلتر
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
 Attachmentحمیدجان نثاری لادانیhjannesari@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentفاطمهجداfa_joda@pwut.ac.irاستادیار
 Attachmentرامینحقیقی خوشخوKhoshkhoo@pwut.ac.irاستادیار
 AttachmentمحمدعامریAmeri_m@yahoo.comدانشیار
 Attachmentمریمفانیاستادیار