رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی برق

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  

 رئيس دانشكده

 دكتر محمد صادق سپاسيان

 دفتر ریاست: ساختمان جابرن حیان-طبقه 2

تلفن: 73932602

 

 

 معاون آموزشي

دكتر حميد جوادي

 دفتر معاونت: ساختمان شماره2 برق-طبقه 2

تلفن: 73932505

 

معاون آموزشهاي تخصصي

دكتر مهرداد ستايش نظر

 دفتر معاونت: ساختمان شماره2 برق-طبقه 2

تلفن: 73932528

 

مدیر پژوهشي و خدمات مهندسي

 دكتر فرهاد حق جو

دفتر مدیریت: ساختمان شماره2 برق-طبقه 2

تلفن: 73932563

 

مدير گروه قدرت

 دكتر محمدرضا آقا محمدي

 دفتر مدیر: ساختمان مرکز مطالعات دینامیک-طبقه 1

تلفن: 73932590

مدير گروه كنترل و ابزار دقيق

 دكتر حميدرضا مهدياني

 دفتر مدیر: ساختمان جابرن حیان-طبقه 3

تلفن: 73932630

مدير گروه كامپيوتر و الكترونيك

 دكتر حميدرضا مهدياني

 دفتر مدیر: ساختمان جابرن حیان-طبقه 3

تلفن: 73932630