رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
معاونت‌ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  

 رئيس دانشكده

 دكتر محمد صادق سپاسيان

 دفتر ریاست: ساختمان جابرن حیان-طبقه 2

تلفن: 73932602

 

 

 معاون آموزشي

دكتر حميد جوادي

 دفتر معاونت: ساختمان شماره2 برق-طبقه 2

تلفن: 73932505

 

معاون آموزشهاي تخصصي

دكتر مهرداد ستايش نظر

 دفتر معاونت: ساختمان شماره2 برق-طبقه 2

تلفن: 73932528

 

مدیر پژوهشي و خدمات مهندسي

 دكتر فرهاد حق جو

دفتر مدیریت: ساختمان شماره2 برق-طبقه 2

تلفن: 73932563

 

مدير گروه قدرت

 دكتر محمدرضا آقا محمدي

 دفتر مدیر: ساختمان مرکز مطالعات دینامیک-طبقه 1

تلفن: 73932590

مدير گروه كنترل و ابزار دقيق

 دكتر حميدرضا مهدياني

 دفتر مدیر: ساختمان جابرن حیان-طبقه 3

تلفن: 73932630

مدير گروه كامپيوتر و الكترونيك

 دكتر حميدرضا مهدياني

 دفتر مدیر: ساختمان جابرن حیان-طبقه 3

تلفن: 73932630