رد کردن تا محتوای اصلی

گروه الکترونیک

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه الکترونیک  

 
 
 تاليف و ترجمه هاي منتشره شده گروه

 كتاب ها و مقاله هاي ارایه شده

ویرایش
مرتب‌سازی براساس ضمیمه‌هااستفاده از SHIFT+ENTER برای بازکردن این منو (پنجره جدید).
بسط/تجمیع نوع مطلب : مقاله های چاپ شده در نشریات ‎(12)
 A cost - error tunable round - off method : finite - length absorption
2,009
 A multiyear security constrained hybrid generation - transmission expansion planning algorithm including fuel supply costs
2,009
 Adaptive neuro_PID controller design with application to nonlinear water level in Neka power plant
2,009
 Hierarchical optimal control of large-scale nonlinear chemical processes
2,009
 Mapping based technique for distance relays setting in presence of IPFC
2,009
 Multiobjective electric distribution sysytem expansion planning using hybrid energy hub concept
2,009
 Novel interactionprediction approach to hierarchical control of large-scale systems
2,010
 Optimization of large-scale systems using gradient-type interaction prediction approach
2,009
 Optimum design of single-sided linear induction motors for improved motor performance
2,009
 Reducing the undesirable effects of wind farmers high- penetration on frequency
2,009
 Statistical study of the thin metal-oxide varistor ceramics
2,010
 بكارگيري شبكه هاي عصبي ARTMAP فازي شبكه هاي KSOFM براي كاهش نرخ بيت كد كننده گفتار مبتني بر استانداردFS-1015…
1,388
بسط/تجمیع نوع مطلب : کتاب های چاپ شده ‎(1)
 آموزش ایمنی خطرات جریان های الکتریکی
1,388