رد کردن تا محتوای اصلی

گروه قدرت

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی برق > گروه قدرت  

 
 
 پروژه‌ها و تحقیقات گروه 

 پروژه ها و تحقيقات گروه

ویرایش
پژوهشگر
بسط/تجمیع وضعیت پروژهپایان یافته ‎(2)
 تدوین رویه خدمات جانبی رزرو برای سیستم ایرانشرکت مدیریت شبکه برق ایران
 مطالعات پایداری ولتاژ شبکه برق سیستان و بلوچستان و تعیین ولتاژ آیتانه حذف بار ولتاژی شین ها
بسط/تجمیع وضعیت پروژهجاری ‎(12)
 ارائه خدمات مشاوره و آزمایشات شینه های آب خنک ژنراتورشرکت فن ژنراتور
 انجام آزمایشات بر روی ژنراتور واحد شماره 1 نیروگاه سد امیرکبیرشرکت آب منطقه ای تهران
 انجام آزمایشات کارگاهی تشخیص وضعیت ژنراتورهای واحد 1و2 نیروگاه سد مهابادشرکت آب منطقه ای استان آذربایجان غربی
 بررسی اثر خطوط القایی بلند دو مداره بر روی یکدیگر و تاثیر فرکانس های مختلف بر روی تجهیزات و حفاظت راکتورهاشرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
 بررسی تاثیر هارمونیک های ناشی از بارهای غیرخطی شبکه برق زنجانشرکت برق منطقه ای زنجان
 تهیه طرح توجیهی خرید کنتورهای دیجیتالی با استفاده از تسهیلات تبصره 11 قانون بودجهشرکت برق منطقه ای استان تهران
 تهییه کتاب جامع راهنمای آموزش بهرهبرداران نیروگاه های گازی و ترکیبیشرکت مپنا
 طراحی نرم افزاذر نظارت بر محاسبات بازار برق ایرانوزارت نیرو
 طراحی و اجرای یک پایلوت PLC پر سرعتشرکت برق منطقه ای تهران
 طراحی و ساخت رله مدیریت بار زیاد ترانسفورماتورهای قدرتشرکت برق منطقه ای تهران
 نظارت بر بخش های مطالعات سیستم , بهره برداری و حفاظت پروژه مطالعات جامع شبکه سراسری برقشرکت مدیریت شبکه برق ایران
 نظارت بر مطالعه طراحی و ساخت نمونه نیمه صنعتی میکرو توربوژنراتورپژوهشگاه نیرو