رد کردن تا محتوای اصلی

دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > دانشکده‌ها > دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی  

 

آزمايشگاهها و کارگاههای دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

 

 

  

اين دانشکده با در اختيار داشتن آزمايشگاهها و کارگاههاي تخصصي که در مواردي همچون آزمايشگاههاي سيمولاتور نيروگاه بخار، سوخت و روغن، خوردگي، NDT، کارگاه اجزاء نيروگاه بخار، ماشين ابزار با دستگاههاي اسپارك، بورينگ و تراش سنگين که در سطح دانشگاههاي کشور کم نظير ميباشد، در زمينههاي مختلف کاري اعم از آموزش، پژوهش و خدمات فني و مهندسي فعال ميباشد. عناوين آزمايشگاهها و کارگاههاي تخصصي به تفکيک زمينه‌ها كاري و ارتباط كاري آنها با گروههاي آموزشي  بشرح زير است:

 
آزمایشگاه هيدروليك- پنيوماتيك
گروه طراحی، پایش و نگهداری
یزدی زاده، علی رضا

» آشنایی بیشتر...

 آزمايشگاه ها و كارگاه هاي دانشكده

ویرایش
بسط/تجمیع نوع مکان : آزمایشگاه ‎(13)
 آزمایشگاه ارتعاشات و بالانسينگتقی زاده ، مصطفی
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه انتقال حرارت و مبدل‌هاي حرارتيموسی میالی، محمد جواد
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه ترموديناميكصادقيان، مسعود
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه تست‌هاي غير مخربنیکجو، عبدالحسین
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه خوردگيرحمانی، خسرو
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه روباتیکتقی زاده ، مصطفی
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه سوخت و روغنموسوی، سید احمد
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه شيمي عمومیموسوی، سید احمد
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه متالورژيموسوی ترشیزی، سید ابراهیم
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه مقاومت مصالحسدیفی، مجید
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 آزمایشگاه مكانيك سيالات و پمپ‌هانجفی، امیر فرهاد
گروه سیالات و ماشین های دوار
 آزمایشگاه نيروگاه بخارروشندل، خسرو
گروه نیروگاه های حرارتی
 آزمایشگاه هيدروليك- پنيوماتيكیزدی زاده، علی رضا
گروه طراحی، پایش و نگهداری
بسط/تجمیع نوع مکان : کارگاه ‎(9)
 كارگاه اجزاي نيروگاه
گروه سیالات و ماشین های دوار
 کارگاه جوشکاری تخصصی
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه جوشکاری عمومی
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه دیزل
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه لوله کشی و تأسیسات
 کارگاه ماشین ابزار 1و2
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه ماشین ابزار سنگین (تراشکاری)
گروه طراحی، پایش و نگهداری
 کارگاه مدلسازی و ریخته گری
 کارگاه نجاری و چوب