رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز آموزش های تخصصی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مرکز آموزش های تخصصی > تاریخچه مدیران  

 
رییس مرکز آموزش های تخصصی
رشيدي مهرآبادي، عبدالله

ایمیل:A_Rashidi@pwut.ac.ir

 روسای گذشته: