رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز آموزش های تخصصی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مرکز آموزش های تخصصی > دریافت فایل  

 

فایل ها و مستندات قابل دریافت از مرکز آموزشهای تخصصی

دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)

 سیاهه فایل ها

ویرایش
بسط/تجمیع دسته بندی : همگانی ‎(2)
 Central.pngCentralعکس ساختمان مرکز آموزشهای تخصصیهمگانی254 KBحميد اكبر ريحاني
 AbousUs.docAbousUsمرکز آموزشهای تخصصیهمگانی8872 KBآقاي عباس نسرین پور