رد کردن تا محتوای اصلی

مرکز آموزش های تخصصی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مرکز آموزش های تخصصی > درباره  

 
 

 

آدرس و تلفن واحد های استانی مرکز آموزشهای تخصصی

    

آدرس واحد

تلفن

فاكس

كد

واحد استان تهران :تهـران ـ خيابان بهار شمالي ـ بعد از استاديوم شهيد شيرودي ـ نبش كوچه مهندسي ـ پلاك 235  

77646767 و 5-77646662

77524157

021

واحد استان زنجان :زنجان ـ انتهاي اسلام آباد ـ ضلع غربي پادگان زنجان ـ جنب پست 230 زنجان

5281000 و 5281001

5281008

0241

واحد استان سمنان :سمنان ـ بلوار بسيج ـ روبروي استانداري ـ شركت آب و فاضلاب سمنان 

4420726

4420727

0231

واحد استان کرمان :كرمان ـ بلوار شهيد عباسپور ـ روبروي مصلي ـ طبقه دوم باشگاه برق منطقه‌اي

2738046

2738047

0341

واحد استان لرستان : خرم آباد- ميدان كيو(22 بهمن) خيابان وليعصرـ بالاتر ازمخابرات قائم  ك.پ39883-68177 

3203864 و 3226421

3226421

0661

واحد استان مركزي :اراك ـ ميدان 22 بهمن (ميدان دارائي) ـ نبش كوچه حاج رئيس ـ پلاك 7536

2244433

2220959

0861

واحد استان هرمزگان  : بندرعباس ـ خيابان 15 خرداد ـ كوچه گل گندم

2229161

2220000

0761

 

v      تهران- تهرانپارس بلوار وفادار شرقي- بلوار شهيد عباسپور- دانشگاه صنعت آب و برق(شهید عباسپور) صندوق پستي : 1719-16765

       تلفن :73931  و 4- 77311441-  دورنگار:77311445

        دفتر ارتباط با شرکت ها : 2-77311441