رد کردن تا محتوای اصلی

مدیریت امور فرهنگی

برو به جستجو
پارسی
درباره
حوزه ریاست
دانشکده‌ها
مدیریت ها
سامانه ارتباط با ما
ارتباط با ما
سایت های شخصی
  
ase.sbu.ac.ir > پارسی > مدیریت ها > مدیریت امور فرهنگی > ارتباط با ما  

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی

            آدرس: تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور)
   تلفن:  73931 (21 98+) ، 9 - 77312780 (21 98+)
              نمابر:  77310425 (21 98+)
               کد پستی:  1719 - 16765
 

پرسش، و پیام خود را از طريق بخش ارتباط با ما ، براي ما ارسال كرده تا در اولين فرصت به آن رسيدگي شود .